undervisning
/ Skole

Fire års kurs i Tradisjonell Kinesisk Medisin​

Dette er en grunnutdannelse i Tradisjonell Kinesisk Medisin  med vektleggelse på behandlingsformen akupunktur.

Det første året undervises det spesielt i  Østens gamle filosofi  med enkle behandlingsmåter som massasje, Qi gong li og anvendelse av moxa.

Det andre året handler undervisningen blant annet om menneskets energetiske oppbygning. Menneskets livsenergi, Qi, som strømmer gjennom kanaler i  kroppen.Denne energien kan vi påvirke blant annet gjennom  resonatorer (akupunkturpunkter). Resonatorenes navn forteller hva de skal brukes til. Derfor lærer elevene både de kinesiske navnene og de norske som er oversatt fra kinesisk.  

Det tredje og fjerde året vil elevene få opplæring i diagnostisering, årsakssammenheng for sykdom og energetiske behandlings metoder. Noe om anatomi og fysiologi, samt vestlig sykdomslære. Elevene vil også lære hvordan kommunisere med pasienten, med hovedvekt på respekt for den lidende.  Det siste året er krevende og elevene må være aktive og engasjerte. Den som virkelig føler seg kallet til å lære denne  edle kunsten å helbrede, vil etter fullført studie få tildelt et diplom. 

Undervisningen gjennomføres med 9 helgesminarer fra september til juni. Hvert seminar koster kr 1500, og inkluderer mat og overnatting for de som har behov for dette. 


Undervisning

Våren 2023: 3. og 4. klasse:

14. – 15. januar
11. – 12. februar
11. – 12. mars
15. – 16. april
13. – 14. mai
17. – 18. juni

 

 
 
 
 
 

 

VÅREN 2023: 1. Klasse:


28. -29. januar

25. -26. februar

25. -26. mars

22. -23. april

20. -21. mai

17. – 18. juni

EKSTRA SEMINAR 17. – 18. JUNI: Da kommer Dr Iniaki fra Tian og underviser oss denne helgen. Seminaret er åpent for alle elever ved Neijing Skolen, også tidligere elever.
23.-24. september blir det bønne weekend i Baskerland med  Maestro Jose Luis Padilla Corral. Seminaret blir oversatt til norsk for deltakere fra Norge. De som har behov for oversettelse må betale for reise og opphold for oversetter.  Påmelding skjer til oss på LING, Telefon 90952213. Vi gjør oppmerksom på at det allerede er fullt på sovesalene på huset for lyd og lys, slik at de som melder seg på nå må bo på hotell i nærheten.  Nærmeste flyplass er Bilbao.