Arrangementer

Hva skjer på Ling frem mot Jul?

August

20. august : Informasjonsmøte for nye studenter

September

5-6   September: Undervisning for 2. klasse
12-13 September: Undervisning for 3/4 klasse

Oktober

3-4 Oktober: Undervisning for 2. klasse
17-18 Oktober : Undervisning for 3/4 klasse
 

November

7-8 November: Undervisning for 2. klasse
21-22 November: Undervisning for 3/4  klasse

Desember

5-6 Desember: Undervisning for 2. klasse
12-13 Desember: Undervisning for 3-4 klasse

Andre arrangementer

Vi legger ut informasjon om andre seminarer og arrangementer på denne siden og på vår Facebook-side.