Andre aktiviteter

meditate, meditation, peaceful

Meditasjon / bønn

Meditasjon utgjør fundamentet for den daglige aktivitet, og burde inngå som en nødvendig og naturlig aktivitet for alle mennesker. 

Meditasjon er en øvelse i å gjøre en indre reise, mens bønnen er som en reise utover. Og disse øvelsene skjer ofte simultant. For ordens skyld presiserer vi at Neijiing Skolen ikke tilhører noen religion. 

På den måten er Meditasjon og bønn for alle.

Forskning

Forskning er den tredje grunnleggende pilaren ved vår skole. Hvis vi som terapeuter eller lærere ønsker yte en tjeneste med kvalitet, så er forskning den mest verdifulle ressursen som vi har. Resultatet av vår forskning publiseres i vårt månedsmagasin ”Salud de Vivir”. Vi forsker på de antikke tekstene som: Neijing, som for øvrig har gitt navn til vår skole, feminin inspirasjon, helbredende humanisme, massasje og qigong. I tillegg presenteres forskningen ved de internasjonale årlige sommerseminarene ved vårt hovedsete Tian og kongresser annet hvert år, arrangert av Asociación Hispano Americana de Acupuntura Beijing 84.

Forskningen gjelder ikke bare fordypning i tradisjonens gamle tekster, men også studier av kunnskap som den moderne vitenskapen bringer.

book, glasses, letters

Forskningsområder

Feminin inspirasjon

Feminin inspirasjon ble igangsatt i  2003 innenfor Neijing Skolen, for å finne nye helbredende måter å leve på. Dets viktigste pilarer er: Helbredende Humanisme, Kunstnerisk utdannelse, Tradisjonell Orientalsk medisin og Feminin Inspirasjon …

Neijing Skolen er opprettet og ledet av Dr. José Luis Padilla Corral, og har sitt hovedsete,  TIAN, i Pozoamargo, Cuenca, Spania. Det finnes slike skoler i 52 forskjellige land hvor alle er selvstendige enheter, men har den samme idealistiske basen.

Menneskets levesett har gjennom historien gjort oss til en syk art. Dette har ført til en ubalanse, som har en spesiell påvirkning på kvinner og som har medført et gradvis tap av hennes essens. Dermed blir det grunnleggende viktig  å redde denne essensen i alle dens dimensjoner.

Jakten på kvinners identitet er alles oppgave, og i dette ligger overlevelsen til menneskearten.

Den 8. internasjonale kongressen finner sted 13.,14. og 15. august 2021 her på Ling. Formidlingen skjer via videooverføring fra Tian med simultan oversettelse. Prisen for de som ønsker å delta er som vanlig for et weekend seminar kr 1500.  Påmelding skjer ved å vippse til telefon 90952213. Man kan også få tilgang til kongressen over nettet, men da uten oversettelse. Dette skjer ved påmelding til den spanske websiden for Feminin Inspirasjon: inspiracionfemenina.com. Prisen for  dette er 70€.

Helbrende kreativ teater

Vi kan si at i det øyeblikket som en person overbringer noe til noen med sine gester, ord, stemmeleie, kroppsbevegelser, følelser og intensjon, så gjør personen teater. 

Finner på nye verdener med forskjellige historier, hvor diktet er det daglige språket og poesien er innholdet. Dette er kreativt teater. Og om alt dette kan læres gjennom kontemplasjon og nytelse, da vil man kunne gå over til en annerledes tilstand, som utvilsomt er helbredende.